Project

Improving Water & Sanitation coverage and hygiene awareness in Western zone, Nakuru, Kenya.

World map

In de stad Nakuru wonen ongeveer 240.000 mensen in de arme wijken. Hiervan heeft een groot gedeelte geen toegang tot kraanwater of goede sanitaire voorzieningen. 

De financieringsaanvraag betreft een project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het waterbedrijf Nakuru Water & Sanitation Services Company (NAWASSCO). VEI heeft met dit waterbedrijf een partnerschap onder het WaterWorX programma en het PEWAK programma. 

Met het voorgestelde project zullen 30.000 mensen in arme wijken van Nakuru toegang krijgen tot water- en/of sanitatie. Hiervoor wordt 50 km leidingnetwerk aangelegd, worden gesubsidieerde aansluitingen aangelegd en toiletten gepromoot met behulp van een subsidie. 

De totale investering bedraagt € 280.000 en de gevraagde financiering van Water for Life bedraagt € 120.000. De aanbesteding zal starten na goedkeuring van het bestuur. Verwacht wordt dat het project op 30 december 2019 is afgerond.