Project

Improving Water & Sanitation coverage and hygiene awareness in Western zone, Nakuru, Kenya.

World map

Het project waar 6MILE momenteel bij betrokken is speelt zich af in Nakaru Kenia. In de stad Nakuru wonen ongeveer 240.000 mensen. In dit gebied zijn verschillende sloppenwijken waar mensen door gebrek aan geld vaak opgekropt met hele families in kleine huurhuisjes zitten zonder toegang tot schoon drinkwater of sanitair.  

Mede dankzij onze partners van Water4Life wordt hier eindelijk iets aan gedaan. In 2019 is een grootschalig project onder leiding van VEI van start gegaan waarbij een leidingnetwerk van rond de 50KM is aangelegd. Het lokale waterbedrijf (NAWASSCO) heeft met onder andere onze financiering en via Water for Life een gezondheidscampagne opgezet en het waterleidingnetwerk uitgebreid. Op basis van een kleine bijdrage kan de lokale bevolking bij speciale tappunten schoon water krijgen. Op deze manier zorgen wij er met zijn allen voor dat 25.000 mensen toegan krijgen tot schoon drinkwater en 10.000 mensen toegang tot sanitair. 

Bij dit project is de samenwerking met de gemeenschap heel belangrijk. Vanuit de lokale bevolking werd een projectteam opgericht dat bestond uit leden van het lokale bestuur en opinieleiders, uit vrouwen, jongeren en personen met een handicap. Door middel van discussies met focusgroepen, vergaderingen, spandoeken en posters werd de hele gemeenschap bereikt en actief betrokken.

Het Waterbedrijf zorgt voor het onderhoud van het waternetwerk en de lokale bevolking voor het onderhoud van de sanitaire voorzieningen. Medewerkers van het waterbedrijf zullen regelmatig teruggaan om te kijken of dit wel gebeurt. Zo niet, dan zoeken zij uit waarom. Hierdoor zijn de verbeteringen blijvend en hebben inwoners nu, maar ook in de toekomst toegang tot schoon drinkwater en een toilet.